menu dblex
3ren
vit
4kysk
skär
5orörd
6intakt
7okränkt
8fläckfri
ofläckad
änglaren
9obesudlad
10jungfrulig
obesmittad