menu dblex
4evig
5spänd
6idelig
trägen
7oavvänd
ständig
8konstant
stundlig
utdragen
9ihållande
oavbruten
permanent
10oförtruten
oupphörlig
11fortlöpande
outtröttlig
12kontinuerlig