menu dblex
7absolut
8hopplöst
10definitivt
ohjälpligt
11obevekligen
12obönhörligen
13räddningslöst
14oåterkalleligt