menu dblex
4glad
pigg
5solig
vaken
6livlig
munter
7belåten
förnöjd
8fryntlig
gemytlig
gladlynt
skämtsam
9jovialisk