menu dblex
4pigg
5spänd
tyken
vaken
vital
6kuriös
7frågvis
8förveten
snokande
vetgirig
9angelägen
forskande
11intresserad
skådelysten
13inkvisitorisk