menu dblex
2
4göra
5märka
uppge
uppnå
6skriva
7anmärka
bemärka
bokföra
fastslå
uppföra
8annotera
anteckna
prestera
9förteckna
ihågkomma
nedskriva
observera
uppteckna
10fastställa
konstatera
registrera
åstadkomma
11understryka
12inregistrera
13protokollföra