menu dblex
3fri
5fräck
ledig
legär
slapp
ytlig
6hafsig
7liknöjd
nonchig
oaktsam
ohyfsad
ohövlig
ovarsam
slarvig
sorglös
8ogenerad
otvungen
vårdslös
9försumlig
likgiltig
obekymrad
obesvärad
oförskämd
10ansvarslös
fördomsfri
hänsynslös
lättsinnig
lättvindig
oförsiktig
respektlös
sangvinisk
överlägsen
11nedsättande
ouppmärksam
ringaktande
12bekymmerslös
självsvåldig
slyngelaktig
13oefterrättlig
15översittaraktig