menu dblex
3fin
hög
4stor
ädel
5stolt
6förnäm
gentil
rasfin
värdig
7belevad
diskret
elegant
generös
heroisk
lysande
upphöjd
8förfinad
högboren
högättad
själsfin
storsint
9högsinnad
ridderlig
själsstor
11distingerad
13aristokratisk
14gentlemannalik