menu dblex
3lur
4bock
sömn
vink
8hälsning
nickning
12huvudböjning