menu dblex
6hämmad
nervös
8nervsjuk
9hysterisk
splittrad
överspänd
10oharmonisk
sinnessjuk
traumatisk
övernervös
11neuropatisk
överkänslig
12disharmonisk
komplexfylld
missanpassad