menu dblex
5avans
vinst
6intäkt
7renvikt
8återstod
9besparing
nettovikt
oavkortad
slaktvikt
överskott
10avkastning
behållning
15tillgodohavande