menu dblex
3oro
6nerver
rädsla
stress
ångest
7hysteri
obalans
ängslan
9rampfeber
10alteration
exaltation
irritation
neurasteni
rastlöshet
11nervklenhet
nervsvaghet
överretning
12nervspänning
13lättretbarhet
14överkänslighet
16jämviktsrubbning