menu dblex
5avslå
nobba
vägra
6avböja
avvisa
negera
7förmena
förneka
motsäga
nekande
8bestrida
förbjuda
förhålla
förkasta
förvägra
refusera
10undanhålla
12tillbakavisa