menu dblex
4film
plåt
5ingen
6menlig
omvänd
7konträr
kritisk
motsatt
nekande
8missnöjd
9avvisande
fotografi
likgiltig
pejorativ
10destruktiv
förnekande
nedrivande
nejsägande
omedgörlig
upphävande
11felfinnande
överkritisk
12ofördelaktig
ointresserad
verkningslös
13oentusiastisk
15kontradiktorisk