menu dblex
4down
mörk
nere
5kulen
mulen
6deppad
deppig
dyster
ledsen
7beklämd
moloken
olustig
sorgsen
trumpen
8bedrövad
betryckt
förstämd
misslynt
modfälld
9missmodig
mollstämd
nedslagen
10deprimerad
förtvivlad
hängfärdig
11melankolisk