menu dblex
3hög
4snäv
5gemen
nådig
stolt
urban
6mallig
viktig
vänlig
7affabel
gunstig
snorkig
stöddig
8faderlig
högmodig
skrytsam
9docerande
högdragen
sardonisk
välvillig
10föraktfull
förbindlig
sarkastisk
överlägsen
11beskyddande
12farbroderlig
förekommande
protegerande
självbelåten
13aristokratisk
självmedveten