menu dblex
3dip
ebb
ras
4fall
5minus
6avgång
baisse
svacka
7dalande
förfall
förlust
nedfart
nedfärd
nergång
passage
8dekadans
dekadens
prisfall
reaktion
sänkning
9avtagande
avtynande
minskning
recession
reduktion
sjunkande
10antiklimax
avmattning
försämring
upplösning
11deklination
nedstigning
12försvinnande
inskränkning
tillbakagång
utslocknande
16tillbakabildning