menu dblex
3snö
4regn
skur
väta
5blöta
hagel
8rotblöta
9fuktighet
regnmängd