menu dblex
3fel
men
ont
4aber
hake
5brist
börda
minus
skada
6hinder
7avbräck
förfång
förlust
8drawback
9handikapp
olägenhet
skuggsida
10belastning
misskredit
11förklenande
15missförhållande