menu dblex
8antaglig
9godtagbar
10acceptabel
11tillräcklig
18tillfredsställande