menu dblex
3uns
4rätt
somt
5någon
några
smått
6ganska
9någonting
10åtskilligt