menu dblex
4nära
näst
5sånär
6nästan
7bredvid
närmast
8alldeles
10nästintill
omedelbart
15tillnärmelsevis