menu dblex
6skrapa
7bakslag
bakstöt
memento
mothugg
varning
10minnesbeta
11tillsägelse
16tillrättavisning