menu dblex
4nära
näst
6direkt
nästan
7därnäst
hiterst
härnäst
närmare
snarare
snarast
8egentlig
förgrund
närmaste
9omedelbar
presumtiv
10egentligen
omedelbart
12förnämligast