menu dblex
4kupp
6revolt
tumult
uppror
7resning
upplopp
8sabotage
9kalabalik
kravaller
10revolution
uppvigling
12insurrektion
13lydnadsvägran
15insubordination
sammansvärjning
19subordinationsbrott