menu dblex
4dryg
5katig
kavat
stolt
vuxen
6mäktig
sträng
värdig
7bestämd
kraftig
myndiga
pösande
8bjudande
doktoral
9betydande
dogmatisk
fordrande
fullvuxen
högdragen
kraftfull
magistral
oberoende
övermodig
10auktoritär
befallande
egenmäktig
grötmyndig
självsäker
överlägsen
11dominerande
emanciperad
imponerande
12auktoritativ
imperatorisk
självständig
13inflytelserik
patriarkalisk
14röstberättigad
16respektingivande