menu dblex
4cour
jour
5party
6klinik
7audiens
praktik
samling
väntrum
8bjudning
9avdelning
besöksrum
besökstid
reception
10mottagande
13cocktailparty
14mottagningsrum
mottagningstid
16konsultationstid
17hälsningsceremoni
23mottagningsförhållanden