menu dblex
5anlag
7jordmån
9kapacitet
10benägenhet
känslighet
ömtålighet
11disposition
12receptivitet
sensibilitet
14predisposition
15tillmötesgående