menu dblex
4bild
like
make
6avbild
likhet
7analogi
exempel
pendang
8homologi
korrelat
täckning
9kongruens
motstycke
parallell
10ekvivalens
proportion
12likvärdighet
parallellism
13korrespondens
16överensstämmelse