menu dblex
3hut
4bruk
vett
5fason
moral
seder
skick
7ordning