menu dblex
3eld
liv
4bruk
krut
5humör
kraft
lynne
moral
sinne
6bravur
energi
hjärta
kurage
mandom
styrka
7heroism
käckhet
8djärvhet
hållning
oräddhet
9livskraft
manlighet
tapperhet
10dristighet
dödsförakt
11själsstyrka
stridsmoral
tillförsikt
12behjärtenhet
manhaftighet
13sinnesnärvaro
14oförskräckthet
sinnesstämning