menu dblex
3len
låg
lös
mör
rik
vek
vig
4bild
blid
blöt
djup
flau
from
kram
ljuv
mild
rund
slak
soft
spak
späd
5laber
ledig
lydig
mjäll
mosig
sakta
slapp
snäll
spröd
timid
ullig
6blodig
blödig
böjlig
dämpad
foglig
fyllig
klemig
servil
silkig
smidig
stilla
töjbar
varsam
vänlig
ödmjuk
ömsint
7bildbar
feminin
formbar
graciös
kattlik
känslig
omanlig
slankig
slavisk
smeksam
smidbar
svampig
tänjbar
älsklig
ömmande
ömtålig
8avrundad
behaglig
bräcklig
elastisk
flexibel
kvinnlig
plastisk
slattrig
smekande
älskvärd
9behagfull
fjädrande
försiktig
medgörlig
patinerad
saktmodig
silkeslen
sirapslen
sträckbar
10eftergiven
inställsam
svampaktig
11diplomatisk
lättarbetad
undfallande
välljudande