menu dblex
5soppa
6elixir
hopkok
7droppar
lösning
medicin
9blandning
läkemedel
11orgelstämma