menu dblex
8feltolka
förväxla
misstyda
vantolka
9misstolka
10missförstå
13missuppfattat