menu dblex
6vränga
7förtyda
8förtolka
förvrida
vantolka
9förvränga
10missförstå
12missuppfatta
13missuppfattat