menu dblex
4harm
knot
5avsky
gnäll
klank
olust
6besvär
jämmer
klagan
ovilja
7avoghet
misshag
8fronderi
9misshumör
ogillande
10besvikelse
förargelse
vantrivsel
vedervilja
11förtrytelse
indignation
misstämning
14missbelåtenhet
19otillfredsställdhet
otillfredsställelse