menu dblex
4köra
5bomma
falla
missa
rulla
stupa
6brista
floppa
grusas
klicka
kuggas
oturas
7förfela
förlora
olyckas
spricka
stranda
10misslyckat