menu dblex
8försumma
försumpa
vansköta
vanvårda
äventyra
9missbruka
vårdslösa
12misshushålla