menu dblex
7mystisk
märklig
otrolig
sällsam
8ofattbar
ofattlig
underbar
9fenomenal
10märkvärdig
11legendarisk
vidunderlig
12övermänsklig
övernaturlig
13beundransvärd
14förundransvärd