menu dblex
4föga
5lilla
lille
liten
lägre
minst
yngre
6smärre
7kortare
ringare
9obetydlig
12obetydligare