menu dblex
3ram
4nejd
sfär
5krets
natur
trakt
värld
6familj
klimat
medium
miljön
7element
jordmån
omvärld
8atmosfär
bakgrund
grogrund
livsluft
stämning
9ekosystem
inramning
omgivning
10environger
infattning
11betingelser
omgivningar
socialgrupp
13samhällsklass
14levnadsvillkor
17verksamhetsområde
19levnadsförhållanden