menu dblex
4lugn
5säker
6ordnad
7taktisk
8grundlig
noggrann
praktisk
9didaktisk
ordentlig
pedantisk
rationell
10konsekvent
planmässig
skolmässig
11konstmässig
organiserad
regelbunden
systematisk
12metodologisk
vetenskaplig
13tillrättalagd