menu dblex
5borta
7avdånad
bedövad
sanslös
8avtuppad
knockout
9avsvimmad
omtöcknad
vanmäktig