menu dblex
6livlig
7eggande
eldande
8tändande
9spännande
10hänförande
upplivande
11engagerande
schvungfull
12absorberande
fascinerande
15entusiasmerande
16intresseväckande