menu dblex
3lov
6bifall
oktroj
7dispens
8samtycke
9begivande
eftergift
tillstånd
10bekännelse
erkännande
koncession
tillåtelse
11tillstående
13underkastelse
15tillmötesgående