menu dblex
4egen
inre
äkta
5nativ
osökt
6genuin
7nedärvd
ärftlig
8inherent
naturlig
originär
9hereditär
obetingad
10inneboende
kongenital
11självfallen
ursprunglig