menu dblex
5nolla
6blåbär
9medelnivå
10genomsnitt
12obetydlighet
underhuggare
14dussinmänniska
jämnstrukenhet
medelmåttighet
slätstrukenhet
15vardagsmänniska
19genomsnittsmänniska