menu dblex
4bror
like
5nästa
6gelike
kamrat
kumpan
7kollega
9kompanjon
11medmänniska
trosförvant