menu dblex
2tv
4film
5organ
radio
7kanaler
pressen
redskap
8språkrör
9tidningar
10förmedlare
massmedium
11nyhetsmedia
14nyhetsspridare
15opinionsbildare
tidningsvärlden
16nyhetsförmedlare
18manipulationsorgan
19informationskanaler
kommunikationsmedel