menu dblex
6utslag
7manöver
protest
yttring
9folkstorm
12framträdande
uppenbarelse
13demonstration
ådagaläggande
15opinionsyttring
16offentliggörande
uppenbarelseform